cancelar

FORMULARIO DE CONTACTO

agente
Buenas madrugadas, ¿Necesitas información sobre alguno de nuestros cursos o servicios?.¿Deseas que te llamemos?
Quiero que me llames
Quiero pedir información

Procesos de contratación

  • 22 plazas: Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
  • Contratación dun técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro
  • 1 plaza de jefe/a de División de Proyectos. Autoridade portuaria de Vigo


22 plazas: Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Núm. 283 Jueves 26 de noviembre de 2015 Sec. II.B. Pág. 111757 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 12787 Orden ESS/2501/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 22 plazas .
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12787.pdf

 

 


Contratación dun técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro

ANUNCIO do 13 de novembro de 2015 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro, mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151127/AnuncioG1639-201115-0001_gl.html

 

 

1 praza de xefe/a de División de Proxectos. Autoridade portuaria de Vigo

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO.ANUNCIO de convocatoria de prazas de persoal laboral temporal..A Autoridade Portuaria de Vigo realiza convocatoria para cubrir postos de traballo excluído de convenio colectivo mediante contrato de interinidade:

– 1 praza de xefe/a de División de Proxectos, concurso de méritos.

As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo na Praza da Estrela, nº 1.

As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez (10) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, no Rexistro das oficinas centrais da Autoridade Portuaria de Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas. Se o último día do prazo coincide en sábado, domingo ou festivo, este rematará o seguinte día hábil.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151127/AnuncioG1091-231115-0005_gl.html

Al usar este sitio acepta el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad. Para saber más: Política de privacidad.

  Acepto las cookies de este sitio.
EU Cookie Directive Module Information