cancelar

FORMULARIO DE CONTACTO

agente
Buenas madrugadas, ¿Necesitas información sobre alguno de nuestros cursos o servicios?.¿Deseas que te llamemos?
Quiero que me llames
Quiero pedir información

Oferta de emprego público

Oferta de emprego público persoal funcionario e laboral

 

Con data 30 de decembro de 2015, a Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente, adoptou o seguinte acordo:

PRIMEIRO.—Aproba-la oferta de emprego público do Concello de Vigo para o ano 2015, integrada polas seguintes 27 prazas vacantes:

  • Persoal funcionario ( 20 prazas, quince delas pola quenda libre).

 

Nº Vacantes

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Tanda Acceso

2

Técnico/a Administración Xeral rama xurídica

A1

Admón. Xeral

Técnica

Superior

1 Libre e 1 Promoción Interna

1

Técnico/a Administración Xeral rama económica

A1

Admón. Xeral

Técnica

Superior

Libre

2

Técnico/a Xestión

A2

Admón. Especial

Servizos Especiais

Cometidos Especiais.

1 Libre e 1 Promoción Interna

1

Administrativo/a Administración Xeral

C1

Admón. Xeral

Administrativa

—————

Promoción Interna

1

Auxiliar Administración Xeral

C2

Admón. Xeral

Auxiliar

—————

Promoción Interna

1

Oficial Policía Local

C1

Admón. Especial

Servizos Especiais

Policía Local

Promoción Interna

7

Policía Local

C1

Admón. Especial

Servizos Especiais

Policía Local

Libre

3

Bombeiro/a

C2

Admón. Especial

Servizos Especiais

Extinción Incendios

Libre

2

Condutor/a-Bombeiro/a

C2

Admón. Especial

Servizos Especiais

Extinción Incendios

Libre

  • Persoal laboral : 7 prazas (6 delas de oficiais de oficios do grupo C2 de titulación e, 1 de Axudante de Oficios do Grupo Transitorio E), todas elas pola quenda de promoción interna.

SEGUNDO.—De conformidade co disposto no artigo 59 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) resérvanse un total de 2 prazas (7% das 15 prazas ofertadas pola quenda libre e das 12 reservadas por promoción interna), para persoas con discapacidade:

  • Unha praza de Oficial de oficios, da tanda de promoción interna.
  • Unha praza de Axudante de oficios, da tanda de promoción interna.

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001204

 

 

Al usar este sitio acepta el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad. Para saber más: Política de privacidad.

  Acepto las cookies de este sitio.
EU Cookie Directive Module Information